JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe

2. 10. 2020 Mihaela F. (Uprava) 830
02.10.2020
Javni razpisi in javni natečaji
20.10.2020 do 10:00
EVELIN JABLOČNIK MAKOTER