Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Anton Podhostnik
  • Branko Majhen
  • Alenka Vidovič
  • Jožef Klinc
  • Marija Petrovič