Občina Cirkulane

Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Antonija ŽUMBAR
SI52739813
2242770000
SI56 0110 0010 0019 643
BSLJSI2X
SI56 0110 0596 0309 175
SI11 76953-7111002-21
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 795 34 20
02 795 34 21
obcina.cirkulane@cirkulane.si

Predstavitev

2006
32
13
2363
Povezava