Vloga za izdajo soglasja za izvedbo javne prireditve

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE