Vloga za oprostitev plačila NUSZ prvih pet let po vselitvi