Obvestilo o zaključku postopka podelitve koncesije za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti

12.04.2019 Leonida Š. 152